Bel ons
Menu Menu

ROERMOND
Westhoven 5

€ 2.100.000,- k.k.

Beschrijving

TE KOOP: MULTI-TENANT KANTOORBELEGGING, VOOR 100% VERHUURD EN GELEGEN OP BEDRIJVENTERREIN SPIKKERHOVEN TE ROERMOND.

Het vrijstaand kantoorcomplex met een verhuurbaar vloeroppervlakte van 3.058 m² alsmede 58 eigen parkeerplaatsen is voornamelijk verhuurd aan niet btw-plichtige kantoorgebruikers.

De voorkeur van de eigenaar "De Zorggroep" is voor 10 jaar terug te huren met een break-optie na jaar 5.  

De Zorggroep (verkoper) is de grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg en bieden zorg op maat op woonzorglocaties-, thuiszorg, dagbehandeling- locaties en geriatrische revalidatiezorg.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de gehele beleggingsportefeuille te kopen, bestaande uit:
-Tollenstraat 1a, Blerick;
-Zandkuilweg 2, Maasbracht;
-Schoolstraat 35, Heythuysen;

LIGGING EN BEREIKBAARHEID:
Het object is gelegen op bedrijventerrein SpiKkerhoven I aan de rand van Roermond. Er zijn prima aansluitingen op de snelweg A73 en op de N280 en N271. Tevens is er op circa 2 minuten loopafstand een bushalte gelegen aan de Oranjelaan. Roermond beschikt tevens over een intercity treinstation.

BESTEMMING:
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Maasniel” is de huidige enkelbestemming “Bedrijfsdoeleinden B”. De exacte voorschriften zijn aan de bijlagen toegevoegd.

BOUWJAAR:
Het hoofdbouw is gebouwd omstreeks 1994. In 2002 is de achterbouw gerealiseerd. Behoudens enkele interne aanpassingen en het aanbrengen van de hellingbaan zijn er verder geen grootschalige verbouwingen en/of renovaties uitgevoerd.

HUURSTROOM PER JAAR:
€ 231.616,92 (zonder btw)

AANTAL DEBITEUREN:
4

HUURTERMIJNEN:
De huurtermijnen variëren van 6 maanden tot 10 jaar.

KOOPSOM:
€ 2.100.000,-- k.k.

ENERGIELABEL:
C

NEN2580:
Bruto vloeroppervlakte 3.584 m²
Verhuurbare vloeroppervlakte 3.058 m²

HUUROVEREENKOMST (BIJ SALE AND LEASE BACK)
ROZ overeenkomst aangevuld met bijzondere bepalingen.

Kelder: 483,50 m² vvo
Begane grond: 994,38 m² vvo
Eerste verdieping: 998,51 m² vvo
Tweede verdieping: 478,69 m² vvo
Derde verdieping: 102,68 m² vvo

DATAROOM:
Indien uw interesse is gewekt, kunt u per e-mail de toegang tot de dataroom verkrijgen. In de dataroom treft (voor zover aanwezig); huurovereenkomsten, allonges, huurfacturen, platte gronden, kadastrale stukken, eventueel; foto’s en impressies. Een bezichtiging van het object kan onderdeel zijn van uw onderzoek. Een bezichtiging van het object kan uitsluitend via de makelaar.

KOOPVOORWAARDEN:
Het object dient te worden aanvaard onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten en zal worden verkocht
en geleverd conform het principe "as is, where is”. Dit houdt in dat het object door koper wordt aanvaard in de bouwkundige,
juridische, milieu technische en fiscale situatie zoals het is op de datum van overdracht c.q. oplevering, derhalve inclusief
alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken, lasten, beperkingen en verplichtingen. De verkoper zal aldus geen garanties verstrekken en zal geen enkele aansprakelijkheid ter zake aanvaarden. Indien er voordeel overdrachtsbelasting van toepassing is dan komt deze ten goede van de verkoper.

ASBEST:
Verkoper heeft geen asbestinventarisatieonderzoek laten uitvoeren. Gelet op het bouwjaar van het oorspronkelijke opstal is het niet aannemelijk dat er dergelijke materialen in het verkochte aanwezig zouden kunnen zijn. Eventuele (toekomstige) saneringskosten komen voor rekening van koper. Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid welke voortvloeit of in de toekomst zou kunnen voortvloeien uit de (eventuele) aanwezigheid van asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen.

WAARBORGSOM:
Na ondertekening van de koopovereenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen een waarborgsom van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris.

NOTARIS:
Overdracht bij projectnotaris: Metis notarissen.

VOORBEHOUD:
Mogelijke kooptransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan College Sanering Zorginstellingen. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

DISCLAIMER:
Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze omschrijving de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fouten en gebreken, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.
Een definitieve koopovereenkomst komt eerst tot stand na definitieve goedkeuring van directie van verkoper.
Beeldmerk Jack Frenken

Alles voor huis en hypotheek
...in een keer geregeld!

Heeft u een vraag of opmerking? Stuur ons een bericht!

× Sluiten