Bel ons
Menu Menu

Beschrijving

TE KOOP; KANTOORGEBOUW "DE STEENEN TRAPPEN" MET BINNENTUIN ALSMEDE 13 OVERDEKTE PARKEERPLAATSEN GELEGEN ACHTER DE STEENEN TRAPPEN.
Het pand wordt niet in delen maar uitsluitend in zijn geheel verhuurd.

OBJECT OMSCHRIJVING
Rijksmonument nummer: 32593

BOUWJAAR
1666

OMGEVING
De Steenen Trappen ligt op de meest centrale plek in de binnenstad van Roermond. Ze zijn perfect te bereiken met de auto, te voet of met de fiets en het gebouw ligt op 5 minuten loopafstand van het trein- en busstation. Voor jouw personeel en bezoekers is het ook makkelijk even de stad inlopen voor de lunch of een boodschap. Alle mogelijkheden hiervoor liggen in een straal van 50 meter van dit bijzonder object.

DE HISTORIE VAN HET PAND
Het meest opmerkelijke en monumentale deel van het complex is ongetwijfeld de Sint-Theresiakapel (ST), opgericht in 1666 in Maaslandse renaissancestijl door Peter van Boshuijsen na de grote stadsbrand van 1665. In datzelfde jaar, 1666, heerste er in de stad een bouwwoede, gestimuleerd door het stadsbestuur, waarbij naast de ST nog zo'n 400 huizen in aanbouw waren.

De Maaslandse Renaissance kenmerkt zich vooral door een afwisseling tussen baksteen en natuursteen, resulterend in het effect van "speklagen", en zware hardstenen kruisvensters. Het als dubbel herenhuis opgerichte gebouw is grotendeels intact gebleven sinds de bouw in 1666, waarbij sommige delen zeer waarschijnlijk nog dateren van vóór de stadsbrand.

Peter van Boshuijsen, scholtis van Echt en rentmeester van het ambt Montfort, heeft het huis gebouwd als een voornaam dubbel herenhuis. Dit voornemen komt ook tot uiting in de latere bewoners, zoals blijkt uit het genealogisch overzicht van Nienhuis. Enkele van deze bewoners waren Frederik Jacob, baron van Heereman van Zuijdtwijck, cavalerie-officier H.A. Snouck Hurgronje, Frederik, baron van der Capellen, en architect Frans Ferdinand van Schoubrouck.

Naast het casco met de zware tussenmuur die beide oorspronkelijke helften deelt, zijn diverse onderdelen origineel en intact gebleven, waaronder historische balklagen, de kapconstructie met een compleet telmerksysteem, een onderkeldering (souterrain) waar mogelijk ouder materiaal van voor 1665 is verwerkt, een oudere kelder onder dit souterrain die waarschijnlijk heeft toebehoord aan een huis dat de stadsbrand niet heeft overleefd, een eiken trappenhuis, historische houten (parket)vloeren, oude tegelvloeren, en een waarschijnlijk origineel stucplafond in één van de kamers.

Het MAB-rapport benadrukt dat het pand op nationaal niveau behoort tot de gaafst bewaarde stadswoonhuizen in deze stijl, met de oorspronkelijke opzet als dubbel herenhuis als vrij uniek te beschouwen.

PARKEREN
Ook met de auto is De Steenen Trappen prima te bereiken. Pal aan de achterzijde van het pand kunt uw auto kwijt in de parkeergarage waar 13 eigen parkeerplaatsen zijn. De parkeergarage ligt door middel van een loopbrug in verbinding met het kantoorgebouw.

BESTEMMING
De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
-detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
-dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
-woondoeleinden, alsmede aan huis verbonden beroepen, uitsluitend op de verdiepingen. Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is het gebruik voor woondoeleinden ook op de begane grond toegestaan;

Het perceel heeft daarnaast de functieaanduiding "kantoor".

OPPERVLAKTE KANTOREN
-Kelder: 80 m²
-Souterrain, opslag: 192 m²;
-Bel-etage: 247 m²;
-Tussenverdieping: 9 m²;
-Eerste verdieping: 241 m²;
-Tweede verdieping: 344 m²;
-Entresol: 153 m².
Totaal ca. 1.266 m² VVO

OPLEVERINGSNIVEAU
• lift installatie;
• te openen ramen;
• pantries op meerdere verdiepingen;
• toiletgroepen op meerdere verdiepingen;
• wand- en vloerkabelgoten voorzien van elektra- en databekabeling;
• BMI-installatie;
• alarminstallatie;
• de kantoorkamers zijn voorzien van ornamentenplafond
• cv-installaties;
• ruime daglichttoetreding;
• fraai ornamentenplafond;
• glasvezel;
• luchtbehandeling.

SOUTERRAIN/TUIN
Het souterrain bestaat vooral uit bergruimte en er zijn ruimtes aanwezig dat voorzien is van daglicht. Via deze ruimte heeft u toegang tot de stadstuin.

KOOPSOM
€ 2.000.000,-- k.k. inclusief 13 overdekte parkeerplaatsen.

ZEKERHEIDSTELLING:
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom.

AANVAARDING:
In onderling overleg.

OPLEVERING:
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten (met uitzondering van de inventaris), alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige en commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst.

ZEKERHEIDSTELLING
De waarborgsom 3 maanden huur te vermeerderen met BTW

OVERIGE CONDITIES
Huurovereenkomst op basis van standaard ROZ (BW 7:230a)

AANVAARDING
Per direct

BEZICHTIGING:
Uitsluitend na afspraak met ons kantoor.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor nadere informatie en/of een bezichtiging kunt u zich wenden tot: de heer D.H. Weyers

heeft u een vraag of opmerking? Stuur ons
een bericht!

× sluiten