Menu Menu

Swalmen
Peelveldlaan 20

Huurprijs op aanvraag

Beschrijving

TE HUUR BEDRIJFSHAL VAN CA. 1.800 M², MET GROOT VOORTERREIN EN SOLITAIR (BEDRIJFS)WONING MET KANTOREN, SLAAP,- EN DOUCHEVOORZIENINGEN GELEGEN OP BEDRIJVENTERREIN REUBENBERG TE SWALMEN.

Algemeen:
Solitaire bedrijfsgebouwen met ruime draai,- en parkeermogelijkheden op (eigen afsluitbaar) buiten terrein. Deze aantrekkelijke combinatie van representatieve (bedrijfs)woning met kantoren en multifunctionele bedrijfshal is gelegen op bedrijventerrein 'Reubenberg' in Swalmen.

Perceel:
Het totale perceel oppervlakte bedraagt maar liefst 8.235 m². Op dit terrein zijn voldoende parkeergelegenheden.

Indeling:
De totale oppervlakte van de hal bedraagt 1.800 m² v.v.o. In de hal is een inpandig kantoorruimte van ca. 15 m². Dit inpandig kantoortje is eventueel makkelijk te verwijderen.

Op het voorterrein is de bedrijfswoning met kantoren gesitueerd. De oppervlakte bedraagt hier ca. 220 m² verdeeld over twee lagen.

Voorzieningen:
Bedrijfshal:
· TL-verlichting;
· Monoliet afgewerkte betonvloer;
· Heaters;
· Overheaddeuren 4x;
· Loadingdocks 3x;
· Vrije hoogte ca. 7,50 m¹;
· Vloerbelasting ca. 3.500 kg/m².

(Bedrijfs)woning met kantoren:
· Systeemplafond en verlichtingsarmaturen;
· Kabelwandgootsystemen;
· Toiletten;
· Doucheruimtes;
· Keuken/kantine;
· Alarm;
· Slaapvertrekken.

Bestemming:
Bedrijventerrein, de aangewezen gronden zijn bestemd voor:het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorie 2, 3.1 en 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen, detailhandel, bedrijven die vallen onder het Bevi, propaantanks met een inhoud kleiner dan 13 m³ waarvan de veiligheidsafstanden, zoals aangegeven in artikel 3.28 van het Activiteitenbesluit tot buiten de bouwperceelsgrens reiken en horecabedrijven.

Bereikbaarheid:
Het bedrijventerrein is gelegen aan de Noordzijde van Swalmen, aan de Rijksweg Noord (N271). Op enkele kilometers afstand is een aansluiting op de A73, de snelwegverbinding van Venlo via Roermond naar de A2. Op het terrein zijn ongeveer 75 bedrijven gevestigd, waaronder logistieke bedrijven, maakindustrie en (groot)handelsbedrijven.

Huurvraagprijs:
Prijs op aanvraag.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatstgeldende huurprijs.

Huurbetaling:
Vooruitbetaling per maand.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd zolang wel wordt voldaan aan dit uitgangspunt. Dit bedrag is boven de huurprijs verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Zekerheidsstelling:
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief servicekosten en omzetbelasting.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst conform het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor nadere informatie en/of een bezichtiging kunt u zich wenden tot:
Jack Frenken Bedrijfsmakelaars
De heer D.H. Weyers
Graaf Reinaldstraat 1
6041 XB ROERMOND
Telefoon: 0475 - 335 225
E-mail: info@jackfrenken.nl
Beeldmerk Jack Frenken

De deur naar het geluk
gaat naar binnen open

Heeft u een vraag of opmerking? Stuur ons een bericht!

× Sluiten