Bel ons
Menu Menu

Roermond
Hamstraat 15

Verhuurd

€ 2.500,- per maand

Beschrijving

TE HUUR, WINKELRUIMTE GELEGEN OP UITSTEKENDE LOCATIE IN CENTRUM ROERMOND.

De te verhuren winkelruimte is gelegen op de begane grond en maakt deel uit van een pand met appartementen op de 1e, 2e en 3e verdieping. Achter in de winkelruimte ligt op de 1e verdieping nog een kantoorruimte annex magazijnruimte. Tevens bestaat de mogelijkheid om de winkel via de achterzijde te bevoorraden.

ALGEMENE OMSCHRIJVING
De winkelruimte is gelegen aan een van de belangrijkste winkelstraten in het centrum van Roermond. Het kernwinkelgebied van Roermond betreft met name het gedeelte tussen de Markt en het Munsterplein, te weten de Steenweg en Varkensmarkt met enkele zijstraten daarvan alsmede het gedeelte Munsterplein / Hamstraat / Graaf Gerardstraat. De locatie van betreffend winkelpand is goed te noemen.
In de directe omgeving bevinden zich onder andere Hema, Vroom en Dreesman, Xenos, Bakker Bart en diverse andere winkelketens.

BEREIKBAARHEID
De winkelruimte is gelegen in een voetgangersgebied. De bereikbaarheid is daardoor beperkt. De bereikbaarheid van de binnenstad en daarmee het kernwinkelgebied kan goed worden genoemd, zowel met met openbaar vervoer als met eigen vervoer. Bushalteplaatsen en het NS-station zijn op loopafstand (ca. 2 minuten) aanwezig.
Via de in- en uitvalswegen naar en van Roermond zijn provinciale wegen (N280) en rijkswegen (A73, A2) eenvoudig en snel te bereiken.

GLOBALE INDELING
Begane grond: entree, winkelruimte van circa 215 m², met bergkast, magazijnruimte/kantoor (op 1e verdieping), keuken en toiletruimte. Het pand is via de achterzijde bereikbaar voor toelevering.

PARKEREN
In de omgeving c.q. in het centrum van Roermond zijn voldoende voorzieningen voor betaald parkeren aanwezig in de vorm van openbare parkeerstroken langs de singels, openbare parkeerterreinen en parkeergarages.

BESTEMMING
Van toepassing is het bestemmingsplan “Binnenstad Roermond“, vastgesteld bij Raadsbesluit op 23 september 1999 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 25 april 2000, met als bestemming “Centrumdoeleinden”, “C1”.
De bestemming “Centrumdoeleinden C1” houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de in de bijlage genoemde bepalingen.

Volgens de voorschriften zijn deze gronden bestemd voor detailhandel en dienstverlenende bedrijven.
Verder zijn de gronden bestemd voor wonen (uitsluitend op de verdiepingen), paden en parkeervoorzieningen, verblijfsgebieden en voor het behoud en de bescherming van cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht.

HUURPRIJS
€ 2.500,- per maand excl. BTW

HUURBETALING
In overleg.

ZEKERHEIDSTELLING
Een doorlopende bankgarantie ter grootte van 3 (drie) maanden huur vermeerderd met BTW.

BTW
Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

INDEXERING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

INFORMATIE
Voor eventuele vragen en/ of bezichtigingen kunt u contact opnemen met ons kantoor.
De vermelde informatie is van algemene aard en niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. De verhuur geschiedt onder voorbehoud goedkeuring verhuurder.

Ten aanzien van eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

VOOR VERDERE INFORMATIE
Jack Frenken Bedrijfsmakelaars
Contactpersoon: de heer D. Weyers
E: info@jackfrenken.nl
T: 0475-335225
Beeldmerk Jack Frenken

Dat is lekker thuiskomen

Heeft u een vraag of opmerking? Stuur ons een bericht!

× Sluiten